Jobcrafting

Wat is jobcrafting?

Met jobcraften krijgen medewerkers de vrijheid om kleine aanpassingen te doen aan het uitvoeren van hun werkzaamheden, zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten. Zo krijgen ze meer plezier in het werk en werken ze tegelijkertijd aan hun duurzame inzetbaarheid. Het draagt bij aan het zelfvertrouwen en welzijn van medewerkers.

Voordelen van jobcrafting

Elke functie heeft mogelijkheden om taken anders in te richten of op een ander manier te jobcraften. Jobcraften start op initiatief van de medewerker, waardoor hij of zij het werk voor zichzelf leuker maakt en de medewerker duurzaam inzetbaar blijft.

Jobcraften is een vaardigheid die goed past bij de veranderende werkomgeving. Organisaties moeten steeds sneller anticiperen op de veranderende eisen van hun omgeving. Er wordt daarom ook van werknemers verwacht dat ze proactief zijn en hun functie daar waar nodig bijschaven.

De kracht van jobcraften komt doordat de medewerker zelf het initiatief neemt tot aanpassing van taken. Allereerst gaan zij op zoek naar de eigen talenten en drijfveren. De bewustwording door medewerkers dat zij zelf invloed hebben hoe zij hun functie uitoefenen is heel krachtig. Met deze bewustwording gaan zij aan de slag om hun functie met kleine veranderingen aan te passen. Jobcraften is overigens niet zomaar taken afstoten of erbij nemen, maar de taken anders te verdelen of in te richten.

Training jobcrafting

In de training job crafting gaan medewerkers aan de slag met het jobcraften. Zij leren wat jobcraften hen kan bieden en krijgen tips om het direct toe te kunnen passen in hun werk. De training jobcrafting kan zowel als open inschrijving en als teamtraining ingezet worden.

Filmpje is gemaakt door NSvP.