Erkend professional

Noloc erkend Loopbaanprofessional

Vanaf april 2015 ben ik Noloc Erkend Loopbaanprofessional. Dit is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan professionals met tenminste 1 jaar beroepservaring als loopbaanproffessional. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van een aantal beroepscriteria.

TMA professional

De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-, mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. Met de analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 TMA competenties. Als TMA professional mag ik de verschillende TMA vragenlijsten inzetten.

Trainer NOBTRA

Ik mag mij sinds september 2018 officieel Trainer-NOBTRA®  noemen. Ik ben erkend als professioneel trainer en sta nu ook in het NOBTRA register van erkende trainers!

Trainers NOBTRA® T-N hebben aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen waaraan een beroepstrainer volgens de NOBTRA minimaal moet voldoen. Vanzelfsprekend onderschrijven trainers NOBTRA® de beroepscode.

Leuk al die certificering, maar kijk hier wat ik voor je kan betekenen.