Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid, een term die je de laatste jaren steeds meer hoort. De afgelopen jaren ziet de overheid, maar ook steeds meer organisaties en medewerkers het belang van duurzame inzetbaarheid in. Mooi, maar wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid gaat over een werkend leven lang vitaal, competent en productief te zijn. En dat gaat niet vanzelf. Daar moeten organisaties en medewerkers over na denken. Hoe zorg je ervoor dat de medewerker tot aan zijn pensioenleeftijd vitaal, competent en productief is? Door aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid; voor wie?

Sommige functies, zoals de functie van brandweerman, zijn te zwaar om tot aan de pensioenleeftijd te blijven doen. Er moet over nagedacht worden hoe daarop in te spelen. Financiële middelen om de groepen medewerkers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan zijn er niet. Er moeten dus andere oplossingen komen, zoals een verandering in de loopbaan. Bij de brandweer noemen ze het een tweede loopbaan, na bijvoorbeeld 20 jaar een andere functie gaan vervullen.

Duurzame inzetbaarheid is overigens niet alleen een thema voor oudere medewerkers of voor medewerkers met zware beroepen. Ook bijvoorbeeld kantoormedewerkers moeten nadenken over hun duurzame inzetbaarheid. Hoe zorgen zij ervoor dat ze up-to-date blijven bij de ontwikkelingen en aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Hun werk kan ook verdwijnen of veranderen.

We werken immers steeds langer door en de wereld verandert in hoog tempo. Een baan voor het leven bestaat niet meer, organisaties vallen om of moeten tijdig veranderen om het hoofd boven water te houden. Medewerkers moeten mee veranderen, medewerkers moeten aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

De cruciale vraag bij duurzame inzetbaarheid is ‘Hoe blijft de medewerker in staat om zijn werk te kunnen en willen uitvoeren tot aan zijn pensioenleeftijd?’.

Drie elementen van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is te verdelen in drie elementen: employability, werkvermogen en vitaliteit.

Employability gaat over het aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt. Is een medewerker voldoende aantrekkelijk om, wanneer nodig, een nieuwe baan te kunnen vinden? Daarvoor is bijvoorbeeld een leven lang leren en regelmatig van baan of functie veranderen van belang.

Werkvermogen is gekoppeld aan de gezondheid van de medewerker, de mate waarin de medewerker lichamelijk én geestelijk in staat is het werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

Vitaliteit verwijst naar de beschikbaarheid van energie, maar ook naar de bereidheid om energie in het werk te stoppen. Vitaliteit omvat de elementen:

  • Energie – zich energiek voelen,
  • Motivatie – doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen
  • Veerkracht – het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan

Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en medewerker. De organisatie ontwikkelt plannen om haar verantwoordelijkheid te nemen om de medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn duurzame inzetbaarheid. De medewerker moet zelf echter zijn verantwoordelijkheid nemen en de opties bekijken die er voor hem zijn, om vervolgens ook tijdig stappen in zijn loopbaan te nemen.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Waar wil je als organisatie beginnen bij duurzame inzetbaarheid? Dat kan al met kleine stappen. Ik denk mee hoe je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie kunt implementeren. Daarnaast kan ik de uitvoering vorm geven. Mail me voor een afspraak. Ik kom graag op de koffie.