Maak een plan voor je leven

We leggen de lat hoog en creëren een vol programma voor onszelf. Op het werk willen we goed presteren, we willen de kinderen graag een fijne jeugd geven en opvoeden tot goede mensen, een fijne partner zijn, een lieve zoon/dochter en een goede vriend/vriendin. Daarnaast nog een studie volgen of vrijwilligerswerk doen? Ach, waarom niet? Dat zijn nogal veel ballen om hoog te houden. Alle ballen perfect hoog houden is onmogelijk. Je moet keuzes maken. Wat wil je bereiken in je leven? Wat is belangrijk voor jou? Kies je niet of maar half, dan ben je snel door je energievoorraad heen.

Maak helder voor jezelf wat je uit je leven wilt halen. Wanneer je dat scherp voor ogen hebt, kun je keuzes maken waar je echt achter staat.

  • Heb jij voor jezelf duidelijk waar je naartoe wilt?
  • Wat is belangrijk in je leven?
  • Wat is belangrijk voor jou en vooral wie zijn er belangrijk voor je?
  • Hoe ziet het er nu uit? Hoe verwacht je dat het er over vijf jaar eruit ziet?
  • Hoe wil je op je leven terug kijken?

Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dikwijls staan we er niet genoeg bij stil. Een langetermijnvisie zorgt ervoor dat je de grote lijn van je leven ziet. Wat vandaag belangrijk lijkt, kan in het totaal van je leven onbelangrijk zijn.

Ook interessant: