Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Het is belangrijk dat een medewerker gezond, vitaal en met werkplezier zijn of haar pensioenleeftijd haalt. Op dit moment is de pensioenleeftijd 67 jaar en 3 maanden, maar reken erop dat dit de komende jaren nog zal veranderen. Zowel de individuele medewerker als de organisatie hebben hun verantwoordelijkheid in het nadenken over hoe de medewerker zijn pensioenleeftijd op een goede manier haalt.

De term duurzame inzetbaarheid hoor je de laatste jaren steeds meer. De afgelopen jaren ziet de overheid, maar ook steeds meer organisaties en medewerkers het belang van duurzame inzetbaarheid in. Mooi, maar wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid gaat over een werkend leven lang vitaal, competent en productief te zijn. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten organisaties en medewerkers over na denken. Hoe zorg je ervoor dat de medewerker tot aan zijn pensioenleeftijd vitaal, competent en productief is? Door aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Loopbaancoaching