Verantwoordelijkheid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en medewerker. De organisatie ontwikkelt beleid en zoekt mogelijkheden om haar verantwoordelijkheid te nemen om de medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn duurzame inzetbaarheid. De medewerker moet echter zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en de opties bekijken die er voor hem of haar zijn, om vervolgens ook tijdig stappen in zijn loopbaan te nemen. Het is nodig om de medewerkers tijdig hierop te attenderen en te betrekken.