Organisaties

Duurzame inzetbaarheid

Staat duurzame inzetbaarheid bij jullie al op de agenda? Op welke wijze geven jullie hier al vorm aan? De tijd is er rijp voor.

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Het is belangrijk dat een medewerker gezond, vitaal en met werkplezier zijn of haar pensioenleeftijd haalt. Op dit moment is de pensioenleeftijd 67 jaar en 3 maanden, maar reken erop dat dit de komende jaren nog zal veranderen. Zowel de individuele medewerker als de organisatie hebben hun verantwoordelijkheid in het nadenken over hoe de medewerker zijn pensioenleeftijd op een goede manier haalt.

Duurzame inzetbaarheid gaat over een werkend leven lang vitaal, competent en productief te zijn. En dat gaat niet vanzelf. Daar moeten organisaties en medewerkers mee aan de slag.  Als projectleider of adviseur denk ik mee hoe duurzame inzetbaarheid te implementeren in de organisatie.

Met plezier naar het werk

Voor organisaties wordt het steeds belangrijker dat medewerkers met plezier naar het werk gaan, om zo bijvoorbeeld ook duurzaam inzetbaar te blijven. Medewerkers die worden ingezet op hun talenten kunnen de grootste bijdrage leveren aan de organisatie.

Plezier in het werk vind ik een noodzakelijke voorwaarde voor het werk. Zowel op individueel  niveau als op organisatieniveau. Ook voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is werken met plezier essentieel.

In individuele trajecten of trainingen ga ik met medewerkers aan de slag om het plezier te vergroten. Neem vrijblijvend contact op om te bekijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.

Ik wil graag vrijblijvend contact

Lees hier meer over wat ik voor organisaties kan betekenen.